Leka Steinsenter     

MINERALER OG BERGARTER PÅ LEKA

Siden er fortsatt under bearbeidelse – dere vil bli videresendt til «gammel» nettside.

Still under construction  – you will be redirected to «old» website.

Noch nicht fertig – Sie werden zum «alten» Seiten weitergeleitet.

Kilder : Tore Prestvik og GeoLeksi – geologisk leksikon

BERGARTER

Aktinolitt (B)Anortositt (B) Basalt (B)Boninitt (B)Dioritt (B)
Dolomittmarmor (B)Dunitt (B)Enstatittitt (B)Gabbro (B)Glimmerskifer (B)
Granatglimmerskifer (B)Gneis (B)Granittisk gneis (B)Granitt (B)Grønnstein (B)
Hornfels (B)Hortitt (B)Hyperitt (B) Kalifeltspat (B)Kalksilikatskifer (B)
Kalkspatmarmor (B) Kleberstein (B)Klorittskifer (B)Kobberkis (B)Konglomerat (B)

Leirskifer (B)

Lherzolitt (B)Marmor (B) Magnesittmarmor (B)Magnetkis (B)
Monzonitt (B)Noritt (B) Olivinstein (Dunitt) (B)Pegmatitt (B)Rodingitt (B)
Sandstein (B)Serpentinitt (B)Svovelkis (B)Syenitt (B) 
MINERALER
Alkalifeltspat (M)Albitt (M)Asbest (M)Enstatitt (M)

Epidot (M)

Feltspat (M)Flusspat (M)Kalkspat (M)Klinopyroksen (M)Kromitt (M)
Krysotil (M)Kvarts (M)Magnesitt (M) Mikroklin (M)Merskum (M)
Natrolitt (M)Olivin (M)Ortoklas (M)Ortopyroksen (M)

Peridotitt (M)

Plagioklas (M)Prehnitt (M)Pyroksen (M)Ramsdelitt (M)Saxonitt (M)
Serpentin (M)Talk (M)Turmalin (M)Websteritt (M)Wehrlitt (M)

ANNET

(Hjelp til Bestemmelse av bergarter og mineraler)

Jordskorpen

MOHO

(M) = Mineral – (B) = Bergart

Aktinolitt (B)

Alkalifeltspat (M)

Albitt (M)

Anortositt (B) 

Asbest (M) – ikke fullstendig

Basalt

Boninitt (B)

Dioritt (B)

Dolomittmarmor (B)

Dunitt (B)

Enstatitt (M)

Enstatittitt B)

Epidot (M)

Feltspat (M)

Flusspat (M) – ikke fullstendig

Gabbro (B)

Glimmerskifer (B) – ikke fullstendig

Granatglimmerskifer (B) – ikke fullstendig

Gneis (B) og Granittisk gneis (B)

Granitt (B)

Grønnstein (B)

Hornfels (B)

Hortitt (B) 

Hyperitt (B) 

Kalifeltspat (B)

Kalksilikatskifer (B) – ikke fullstendig

Kalkspat (M) – ikke fullstendig

Kalkspatmarmor (B) 

Kleberstein (B)

Klinopyroksen

Klorittskifer (B)

Kobberkis (B)

Konglomerat (B) – ikke fullstendig

Kromitt (M)

Krysotil (M)

Kvarts (M)

Leirskifer (B)

Lherzolitt (B)

Marmor (B) 

Magnesitt (M) 

Magnesittmarmor (B)

Magnetkis (B)

Mikroklin (M)

Merskum (M)

Monzonitt (B)

Natrolitt (M)

Noritt (B) 

Olivin (M) / Olivinstein (Dunitt) (B)

Ortoklas (M)

Ortopyroksen

Pegmatitt (B)

Peridotitt (M)

Plagioklas (M)

Prehnitt (M)

Pyroksen (M)

Ramsdelitt (M)

Rodingitt (B)

Sandstein (B)

Saxonitt (M)

Serpentin (M)/Serpentinitt (B)

Svovelkis (B)

Syenitt (B)

Talk (M)

Turmalin (M)

Websteritt (M)

Wehrlitt (M)

Sist oppdatert: 14.03.2010