Leka Steinsenter     

  

EKSKURSJONSGUIDE som viser noen interessante steder på Leka

EXCURSION GUIDE which show some interesting spots on Leka.

Exkursionsführer der zeigt einige interessante Stellen auf Leka.

10.09.2005 ble «Geologiens dag» markert for første gang på Leka med vandring på gammel havbunn ledet av professor Tore Prestvik, NTNU. Flere bilder/ More pictures/ Mehrere Bilder. 

Ex. stop: G1, G2, G3, G4, G5, G6 & G7   
   
Ekskursjonsstopp ved Skråen: G5 Harzburgitt.
Excursion stop G5. Exkursionstop G5.
  Ekskursjonsstopp ved Leka camping: Konglomerat og marmor. 
Excursion stop G7. Exkursionstop G7.

GUIDEDE EKSKURSJONSTURER og FOREDRAG som tilbys besøkende.