Leka Steinsenter     

Leka Steinsenter ble åpnet i 2005. Spesielt to faktorer påvirket tidspunktet:

Skuffer, skap og andre lagerplasser var fylt opp av mange fine steinprøver funnet av fag- og amatørgeologer.
Den viktigste faktoren var at mange geologiinteresserte og faggeologerr mente at steinsamlingen var for interessant til ikke å være tilgjengelig for interesserte.

Vi vil rette en spesiell takk til
Tore Prestvik, pensjonist, tidligere professor ved NTNU
Melanie og Calvin Barnes, professorer ved Texas Tech University
Rolf Birger Pedersen, professor ved Universitetet i Bergen
Sven Måløe, pensjonist, tidligere professor ved UiB
Torgeir T. Garmo, Fossheim Steinsenter, Lom.
Innovasjon Norge som har bidratt økonomisk til etablering og videreutvikling.

Bildet ovenfor er fra åpningen 25. juni 2005 ved ordfører Arve Haug. 

Nedenfor er bilder fra foredrag av professor Tore Prestvik og professor Calvin Barnes Texas Tech University. Tore Prestvik ledet den påfølgende ekskursjonsrunden med buss.

Siden åpningen i 2005 har det skjedd en statig utvikling på Leka Steinsenter – flere utstillingsmontre og flotte stuffer. Flere steinprodukter og suvenirer for salg. Nye spesielle lokale produkter av Lekastein bearbeidet i sin helhet på Leka (kortreiste produkter).